Ristikkoakatemia on jo kohta viiden vuoden ajan tarjonnut ratkoja- ja laatijakursseja. Ratkojakurssit on toteutettu yhteistyössä Espoon työväenopiston kanssa, paikkana Tapiola. Laatijakursseja on toteutettu ensin Tapiolassa ja nykyisin Hämeenlinnassa.

Nämä ovat perinteisiä kurssimuotoisia tapahtumia. Ratkojakursseille on varattu neljä viikon välein toteutettua iltapuhdetta, laatijakursseille kolme koko päivän mittaista rupeamaa, kurssipäivien väli noin 5-6 viikkoa. Osallistujat kokoontuvat yhteen ja työskentely tapahtuu yhteisenä prosessina, jossa keskinäisen vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle on ratkaisevan suuri.

Meiltä on kyselty silloin tällöin, voisiko kursseja suorittaa myös etänä. Olemme rakentaneet myös täsmävalmennusta, jossa oppimisen kohteena voi olla mikä tahansa ristikoihin liittyvä osaaminen.

Esittelemme tässä tämän hetkiset yksilö- ja pienryhmävalmennukset. Sopiva pienryhmän koko näissä keiseissä on 3-5 henkilöä.

Laatijakurssi

Meillä on menossa yksi laatijakurssi yhden yksittäisen henkilön kanssa etänä. Olemme toteuttaneet kaikki oleelliset laatijakurssin osat tietokoneitse. Tätä kirjoitettaessa on menossa diplomityöristikon työstäminen.

Kokemukset ovat tähän mennessä hyvät. Niinpä tarjoamme nyt mahdollisuutta joko yksittäiselle henkilölle tai pienryhmälle (2-5 henkilöä) suorittaa laatijakurssi etätyöskentelynä. Aluksi pitää vain sopia kurssin puitteet ja suoritustapa. Puitteisiin liittyy yhteinen pohdinta kurssin laajuudesta, kestosta ja kustannuksista.

Kurssiin kuuluvat samat elementit kuin perinteisen muotoisessa vastaavassa:

 • ristikoiden perusideat: ristikkosäännöt
 • sanoituspohjan rakentaminen: erilaiset toteutustavat
 • ristikon sanasto
 • pääkuva: aiheet, sijoittelu, pääkuvalauseet
 • vihjeittäminen: vihjetyypit, suorat vihjeet ja rakennevihjeet, vihjeiden vaikeusasteet, vihjeityksen kokonaisuus
 • ristikon toteuttaminen: käsin ja/tai koneella
 • laatijan apuvälineet
 • diplomityöristikko: suunnittelu ja toteutus, tavoitteena julkaiseminen

Perinteinen laatijakurssi kestää 2-3 kuukautta. Etämuotoisen kesto voidaan rakentaa osallistujan toiveiden ja edistymisnopeuden mukaan nopeammaksi tai hitaammaksi. Harjoituksia voidaan tässä opiskelumuodossa tehdä enemmän kuin perinteisessä, jos niin halutaan.

Ratkojakurssi

Olemme toteuttaneet perinteisen muotoista ratkojakurssia tähän mennessä kolmella eri tarkastelukulmalla: yleinen ratkojakurssi, alkeiskurssi ja huippuratkojakurssi. Etätoteututuksena nämä kaikki ovat myös mahdollisia, jopa niin, että yhteen pitempään aikaraamiin mahdutetaan kehittyminen aloittelijasta kehittyneeksi ratkojaksi asti.

Ratkojakurssi sopii paremmin pienryhmille kuin yksilöille. Yhdessä ratkominen saadaan näin toteutettua harjoituksissa, joita ratkojakurssilla on todella paljon. Naamakkain oleminen lisää ja syventää oppimisprosessia huomattavasti. Ihanteellinen pienryhmä asuu niin lähellä toisiaan, että pystyvät toteuttamaan tarvittaessa kaikki harjoittelutilanteet yhdessä.

Myös etäkurssin alussa kysymme aluksi, mitä osallistujat haluavat oppia ratkomisesta. Saamiemme vastausten avulla pystymme ohjaamaan harjoittelun juuri niihin osa-alueisiin, joissa oppimista toivotaan tapahtuvan.

Aluksi käydään läpi ristikoihin liittyviä perusasioita, kuten ristikkosäännöt ja erilaiset ristikkotyypit. Jos halutaan, voidaan erityisesti syventyä johonkin yksittäiseen ristikkotyyppiin (vaikkapa piilosanat) tai johonkin yksittäiseen laatijaan (esim. Hesarin Aulis Lehdon ristikot). Tyypillisiä läpikäytäviä teemoja ovat:

 • ristikoiden sanaston rakenne
 • tyypilliset ristikkosanat: miksi niitä käytetään
 • erilaiset vihjetyypit
 • suorat vihjeet ja rakennevihjeet
 • ristikoiden vaikeusasteet: miten ratkoa pehmiksiä, keskiksiä ja koviksia
 • ratkojan käytössä olevat apuvälineet
 • kootut ratkomisvinkit
 • suunnitelmien laadinta omien ratkontataitojen kehittämiseksi

Täsmävalmennus

Olemme saaneet hyviä kokemuksia ensimmäisistä täsmävalmennuksista. Siitä rohkaistuneena tarjoamme edelleen samanlaista palvelua: olemme valmiita auttamaan minkä tahansa yksittäisen ristikoiden ratkomiseen liittyvän osaamisen kehittämisessä.

Kyseessä voi olla johonkin ristikkotyyppiin liittyvä tarve. Kyseessä voi olla johonkin laatijaan ja häneen laatimistyyliinsä liittyvä tarve. Kyseessä voi olla jonkin yksittäisen vihjetyypin ymmärtämiseen liittyvä tarve.

Täsmävalmennus voi olla hyvin nopea, kertaluontoinen rupeama tai todella pitkäkestoinen rutistus. Kun kuulemme tarpeen, pystymme arvioimaan valmennuksen laajuuden ja keston.

Analyysipalvelu

Ristikkoakatemia tarjoaa edelleen myös yksittäisten ristikoiden analyysi- ja arviointipalvelua, joka on tarkoitettu yhtä hyvin yksittäiselle laatijalle kuin ristikoiden julkaisijoillekin.

Niin laatijoita kuin julkaisijoitakin vaivaa usein riittävän ja hyvän palautteen puuttuminen. Ratkojat kuvaavat omia kokemuksiaan niukasti ja laatusanoilla, malliin ”hieno ristikko”, ”mukiinmenevä”, ”oliko tässä mitään järkeä”. Kehittämismielessä tällaisesta viestistä ei ole mitään hyötyä, kun ei tiedetä, mitä pitäisi kehittää.

Ristikkoakatemian analyysi- ja arviointitiimi antaa hyvin seikkaperäisen ja monipuolisen palautteen. Ristikko arvioidaan laatija- ja ratkojanäkökulmasta. Arvioiduksi tulevat niin sanasto, vihjeitys kuin ulkoasukin. Ratkontakokemukset, ahaa- ja plääh-elämykset raportoidaan seikkaperäisesti. Lopuksi annetaan koko joukko kehittämisvinkkejä, joista on mahdollisuus lähetä suoraan kehittämään laadintataitoja.

Rahallinen panostus

Kaikki todellinen kehittäminen vaatii jonkinlaisia rahallisia panostuksia. Olemme mielestämme laskeneet nämä hyvin kohtuulliselle tasolle.

Suosittelemme kaikille osallistujille kahta julkaisua (jos niitä ei ennestään ole kirjahyllyssä), laatijoille pidämme niitä välttämättöminä:

 • Veikko Nurmi, Jouko Nyyssönen: Suomalainen sanaristikko: muotoilu, sanoitus ja ongelmointi, Sanaristikkoseura Sanasepot ry 1995
 • Erkki Vuokila: Sanaristikot, Otava 2004

Kummankin hinta on 10 € + toimituskulut, niitä voi tilata Ristikkoakatemialta.

Valmennuksen jälkeen kysymme osallistujilta: minkä arvoiseksi arvioit tämän valmennuksen itsellesi? Toivomme, että osallistuja maksaa tuon suuruisen tukijäsenmaksun Sanaristikkoseuralle.

Yhteydenotot

Jos joku edellä kerrotuista kiinnostaa, ota yhteyttä Antti Skyttään tai Sakari Pajakoskeen. Sähköpostiosoitteemme ovat: antti.skytta@ristikkoakatemia.fi ja sakari.pajakoski@gmail.com