Laatijaluokka tunnuskuva

Ristikon laatiminen on haasteellista, kiehtovaa ja innostavaa. Se on myös palkitsevaa; arvoitusten rakentaminen on vähintään yhtä hauskaa kuin niiden ratkaiseminen.

Tasokkaasti laadittu ristikko tuo ratkojalleen monenlaisia hyvänolontunteita: kielellisiä hienouksia, kutkuttavia ahaa-elämyksiä, arvoitusten ratkaisemisen riemua, silmää miellyttäviä ulkoasuja. Tämä edellyttää, että laatija on hankkinut riittävän ammattitaidon sekä haluaa ylläpitää ja kehittää sitä. Suomalaisten laatijoiden ammattitaidoissa on suuriakin eroja. Toivottavasti yhteisenä kunnianhimona kaikilla olisi ammatti-taidon jatkuva kohentaminen.

Ristikkoakatemia käynnistää ensimmäisenä Suomessa laatijoiden systemaattisen koulutuksen.  Oppimisprosessissa keskitytään kehittämään niitä taitoja, joita osanottajat erityisesti omalta kohdaltaan haluavat parantaa.

Tavoitteina on lisätä ymmärrystä ristikoista ja laatimisesta sekä mahdollistaa laadintataitojen kehittäminen  ja syventäminen.

Ennakkolukemisena on kaksi ristikoita valottavaa julkaisua:
1)  Veikko Nurmi, Jouko Nyyssönen: Suomalainen sanaristikko; muotoilu, sanoitus ja ongelmointi, 1995
2)  Erkki Vuokila: Sanaristikot, Mitä Missä Milloin -tietokirja, Otava 2004

Kurssi koostuu neljästä päivän mittaisesta (n. klo 09.00 – 17.00, aloituskahvi 08.30 – 09.00, lounas 12.30 – 13.15, iltapäiväkahvi 14.30 – 14.45) työseminaarista, jotka pidetään noin viiden viikon välein toisistaan.

Kurssin työskentelytapana on ohjattu työprosessi, jossa koko ajan työskennellään kohti yhteisiä tavoitteita ottaen huomioon osanottajien esittämät odotukset ja niiden painoarvot. Työprosessin aikana tehdään yksilökohtaisia ja yhteisiä kehittämispäätöksiä. Huomattava osa työskentelystä on käytännön harjoittelua. Kurssin lopuksi sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Kurssin ohjaajana  toimii Antti Skyttä, joka

  • on laatinut ristikkoja yli 40 vuotta (yhteensä yli 3 000 kpl julkaistu vuodesta 1970 lähtien)
  • on päätyönään tehnyt yritysvalmennuksia 25 vuotta, yhteensä yli 2 300 valmennuspäivää

Kurssin hinta on 120 €/päivä. Hintaan sisältyvät ennakkomateriaalit, kurssikansio materiaaleineen, itse valmennus sekä valmentajan matka- ja majoituskulut.